Par LNMA

kalendārs

February 2023
M T W T F S S
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

14 / 09 / 2012Par LNMA

LNMA_logo_caursp

Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija (LNMA) ir sabiedriska organizācija, kuras darbības mērķis ir pārstāvēt mežizstrādātāju, kokapstrādātāju un ar šīm nozarēm saistīto uzņēmumu intereses, kā arī aizstāvēt biedru tiesības valsts institūcijās, pārstāvniecībās Latvijā un ārpus tās robežām.

 

 

 LNMA darbības uzdevumi:

  • apvienot Latvijas mežizstrādātājus un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzējus;
  • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu;
  • rūpēties par mežizstrādes un ar to saistīto pakalpojumu profesijas prestižu un tiesisko aizsardzību;
  • konsultēt LNMA biedrus profesionālās darbības jomās;
  • realizēt tās biedru pašpārvaldes funkcijas;
  • izstrādāt un iesniegt likumdevējiem, padomēm un citiem dienestiem rekomendācijas un priekšlikumus mežizstrādes un ar to saistīto pakalpojumu likumdošanas, valsts un privāto mežu apsaimniekošanas, tirdzniecības jomās.

Dibināšanas gads:

LNMA dibināta 2003. gada 4. augustā.

 

Biedru skaits:

Biedru skaits: 34

 

Iestāšanās:

LNMA laipni aicina biedrībā iestāties tos uzņēmumus, kuriem ir nopietna interese dot savu ieguldījumu nozares aktuālo jautājumu risināšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Lai iestātos LNMA jāaizpilda iesnieguma forma (lejupielādēt), tai jāpievieno uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, kā arī izziņa par pārstāvniecības tiesībām. Iestāšanās dokumentus var iesniegt personīgi LNMA birojā vai, kā pasta sūtījumu. Jautājumu gadījumā varat zvanīt +371 22015715 vai rakstīt arturs.bukonts@latvianwood.lv

 

LNMA struktūra

 

LNMA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kura var tikt sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

LNMA pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde. LNMA valdi ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu un tā sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

LNMA darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne

LNMA izpilddirektoru ievēl un atsauc biedru kopsapulce. LNMA izpilddirektors savu pilnvaru robežās pārstāv LNMA intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nozarei saistošās uzņēmējsabiedrībās, koordinē biedru savstarpējo sadarbību, sadarbojas ar dažādām Latvijas un citu valstu meža organizācijām, kā arī citu nozaru asociācijām. Izpilddirektors aktīvi piedalās LNMA darbībā, piedāvā savu redzējumu un problēmu risinājumu LNMA biedriem, kā arī veic citus LNMA valdes sēdēs dotos uzdevumus. retāk kā reizi gadā.

Lai risinātu biedriem aktuālos jautājumus, LNMA tiek veidotas darba grupas, kas sniedz savu redzējumu nozares problēmu un izaicinājumu risināšanā. 

 

LNMA ir arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) biedrs.

LKF pamatuzdevums ir nodrošināt Latvijas kokrūpniecības interešu starptautisku pārstāvniecību, kā arī asociāciju darbības attīstīšanu un koordinēšanu. Latvijas Kokrūpniecības federācija iestājas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un tādas koksnes pārstrādi, kas izaudzēta un iegūta ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un labo praksi. 

Organizācijas mērķi ir veicināt Latvijas meža nozares attīstību sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

Atpakaļ