LNMA veikusi Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīzi

kalendārs

May 2022
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

06 / 08 / 2014LNMA veikusi Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīzi

de


Mežizstrādes darbi daudzviet pasaulē tiek iepirkti kā ārpakalpojums

 Mūsdienās, Eiropā, mežizstrādi un tajā ietilpstošos apaļo kokmateriālu pārvadājumus lielākoties veic ar meža nozari saistītie pakalpojumu sniedzēji. Šo darbu iepirkšana ārpakalpojumā tiek uzskatīta par rentablāku uzņēmējdarbības modeli, salīdzinājumā ar iespēju meža resursu īpašniekam vai pārvaldītājam pašam iegādāties meža mašīnas un nodarbināt to operatorus.

Lai arī meža nozare, tai skaitā koksnes produktu pievienotās vērtības ķēde un pakalpojumu sniedzēju tirgus uzbūve, atšķiras atkarībā no reģiona uzņēmējdarbības tradīcijām, normatīvās vides, pieejamo koksnes resursu apjoma un to īpašumstruktūras, pētījumi liecina, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu, saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem gan Eiropā, gan citur pasaulē – mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji parasti ir mazi vai vidēji uzņēmumi, kas bieži cieš no zemas rentabilitātes un tai sekojoša zema kredītreitinga un augstiem procentu maksājumiem, kas noved pie uzņēmējdarbības izaugsmes iespēju trūkuma – nespējas investēt tehnoloģiskajā attīstībā un profesionālajā pilnveidē. Savu nelielo izmēru dēļ šie uzņēmumi lielākoties nespēj pietiekoši ietekmēt pakalpojumu tirgus cenu, līdz ar to patstāvīgi tiek meklētas iespējas paaugstināt darbu efektivitāti un samazināt esošās izmaksas.

Arī Prof. A. Drēska norāda, ka: „Latvijā ar mežizstrādi nodarbojas ievērojama daļa no darbaspējīgiem iedzīvotājiem. Tāpat liels ir tādu uzņēmumu skaits, kuriem mežizstrāde ir vai nu galvenā, vai arī kāda no saimnieciskās darbības sfērām, tomēr iesaistīto personu intereses un skatījums uz mežizstrādi ir dažādi atkarībā no mērķiem, motivācijas un no tā, vai piepildās ar izvēlēto darbības jomu saistītās cerības.”

 Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgū vērojamas vairākas negatīvas tendences

Arī Latvijas mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji saskaras ar minētajām problēmām meža nozares uzņēmējdarbībā. Lai arī, pēc globālās ekonomiskās lejupslīdes, meža nozare bija viena no pirmajām tautsaimniecības nozarēm, kas atjaunoja ražošanas un eksporta rādītājus pirmskrīzes līmenī, LR Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajos meža nozares pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības finanšu rādītājos vērojama ilgstoša lejupslīde.

Diemžēl arī līdzšinējo meža nozares attīstības plānošanas dokumentu ietvaros nav pienācīgi izvērtēta mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju nozīme kopējā meža nozares radītās pievienotās vērtības ķēdē. Līdz ar to nav radītas vadlīnijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus tagadējo un potenciālo dalībnieku darbības plānošanai, kā arī valsts atbalsta pasākumu plānošanai un īstenošanai. LNMA skatījumā, lai šādas vadlīnijas radītu, bija nepieciešams veikt Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīzi, kuras ietvaros tiktu izpētīta esošā situācija un definēti pakalpojumu tirgus attīstības virzieni, tādējādi nodrošinot informatīvi analītisko bāzi dažāda līmeņa lēmumu pieņemšanai.

 LNMA veic mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīzi

Šo ieceri LNMA realizēja, un pētījumā, kas veikts laika posmā no 2014. gada janvāra, līdz šī paša gada jūnijam, ir analizēta Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus vēsturiskā attīstība, kā arī veikts esošās situācijas raksturojums un sniegts ieskats Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas mežizstrādes pakalpojumu tirgū.

Pētījuma ietvaros veikta mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju aptauja, kuras rezultātā noskaidrota respondentu uzņēmējdarbības struktūra un identificētas nozīmīgākās mežizstrādes pakalpojumu tirgus problēmas. Aptaujā tika apkopots mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju līdzšinējās uzņēmējdarbības vērtējums, kā arī tālākās attīstības plāni un prognozes.

Veicot piecu meža nozares ekspertu intervijas, apkopots daudzpusējs nozares attīstībā iesaistīto pušu viedoklis par izaicinājumiem un iespējām Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgū, faktoriem, kas nosaka mežizstrādes pakalpojumu tirgus attīstību Latvijā, kā arī galvenajām mežizstrādes pakalpojumu tirgus tendencēm, attīstības perspektīvām un tai nepieciešamajiem nosacījumiem.

Balstoties uz pētījuma gaitā iegūto informāciju, tika veikta mežizstrādes pakalpojumu tirgus stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze, kā arī doti priekšlikumi situācijas uzlabošanai nozarē.

 Turpmākajās publikācijās LNMA piedāvās ieskatīties vairākās pētījuma sadaļās.

Ar pilnu pētījuma tekstu, iegūtajiem datiem un izdarītajiem secinājumiem var iepazīties LNMA biedri. Ja arī Jūsu uzņēmums darbojas mežizstrādes vai apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu tirgū, un esat ieinteresēti LNMA darbībā, aicinām sazināties ar LNMA biroju izmantojot sadaļu Kontakti.

Atpakaļ